Tällä sivulla haluamme kertoa sinulle innostavasti, inspiroivasti, avoimesti ja konkreettisin esimerkein, kuinka tällä hetkellä toteutamme vastuullisuutta Synnovella sekä mitkä ovat  tulevaisuuden tavoitteemme, joihin tahdomme mikroyrityksenä pyrkiä. Koemme vastuullisuuden olevan osa toimintamalliamme sekä yrityksemme läpinäkyvyyttä niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneillemmekin.

Pienessä yrityksessä on lähdettävä liikkeelle pienistä teoista. Suuremmassa kuvassa myös näillä pienilläkin teoilla on merkitys vastuullisuuden toteutumisessa. On hienoa huomata ja ymmärtää itsekin mikä merkitys yrityksessämme tehdyillä valinnoilla on jo nyt ja kuinka voimme tässä kehittyä eteenpäin.

Vastuullisuus yrityksessä on kauaskantoista toimintaa. Koemme, että mitä vastuullisemmin yritykset toimivat myös heidän asiakkaansa toimivat huomaamattaan samoin!

Teot näkyviksi

Olemme täällä tarjotaksemme asiakkaillemme läheltä (Suomesta) löytyviä vastuullisempia ja arjessa toimivia asustevalintoja, jotka ovat käytännöllisiä sekä tuottavat iloa vielä pitkänkin ajan jälkeen.

Seuraavaksi avaamme sinulle toimet, jotka tämän hetkiset resurssit mahdollistavat yrityksessämme:

Kaikki SYNNOVE:n tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Tuotteet suunnitellaan ja kasataan ammattimaisesti käsin Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella. Korvakoruillemme on myönnetty Design From Finland -merkki.

Suomalaisen työn liiton Design From Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulla, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Merkki kertoo, että yritys on investoinut ammattimaiseen muotoiluun ja saavuttanut liiketoiminnallista hyötyä muotoilun avulla. Design From Finland -merkkiä kantavat tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti. Merkin saaneet yrityksen viestivät avoimesti tuotantoketjunsa rakenteesta ja valmistusmaasta.

Suomalaisen työn liiton päätehtävänä on pitää huolta sitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyö.fi

 

Kotimaisuus on yrityksellemme tärkeä arvo, joka näkyy tekemissämme materiaali ja palveluhankinnoissa. Kaikki koruissamme käytetyt materiaalit ja osat hankimme Suomesta toisilta kotimaisilta yrittäjiltä. Hankintojen ja toiminnan keskittäminen kotimaahan on myös yksi yrityksemme vastuullisuustekijöistä. Tuotteiden valmistuksessa hyödynnämme kotimaisia yhteistöitä niiden työvaiheiden osalta, joita emme voi itse suorittaa. Haluamme kontaktiemme löytyvän läheltä, jotta voimme olla yhä enemmän tietoisia yhteistyökumppaneidemme toiminnasta ja arvomaailmojemme kohtaamisesta.

Synnoven korunosien laserleikkauspalvelun ostamme alihankintana kotimaisilta pienyrityksiltä. Yhteistyökumppaneinamme toimivat Loviisalainen Kaivertimo sekä Joensuussa toimiva Joen suutaripalvelut Oy - Verstas Joensuu.

Toimintamme tarkoituksena on edistää kotimaista yrittäjyyttä tukemalla kanssayrittäjiämme omalta osaltamme tekemissä hankinnoissa. Suurin osa hankinnoistamme tapahtuu Suomen sisällä. Materiaalivalinnoissamme olemme halunneet panostaa kestävyyteen huomioiden tuotteidemme realistisen käyttöiän.

Synnoven korvakorujen kaikki korunosat (metalli) ostamme Suomesta jälleenmyyjiltä ja tukkureilta. Pääyhteistyökumppanimme ovat Steely Partners Oy sekä Suomen helmikauppa.com . Korvakorujen osien maahantuontimaat ovat Eurooppa, Kiina ja Yhdysvallat. Olemme aidosti kiinnostuneita tuotteissamme käytetyistä materiaaleista ja niiden vaikutuksista asiakkaisiimme.

Siksi käyttämämme korunosat ovat peräisin kotimaisilta maahantuojilta, jotka huolehtivat korvakorunosien testaamisesta Suomessa akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja niiden turvallisuudesta käyttäjälleen. EU kieltää lyijyn ja kadmiumin käytön korumateriaaleissa ja on asettanut raja-arvot nikkelin vapautumiselle korumetalleista.

Laboratoriotestauksen tarkoituksen on selvittää mahdollisen nikkelin vapautumista iholle sekä sitä, sisältävätkö testattavat korunosat EU:n kieltämiä haitallisia aineita. Testaus on REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) mukainen virallinen koruturvallisuuden tutkimus. Voit lukea lisää aiheesta: REACH asetus tukes.

Sen lisäksi, että olemme valikoineet korunosamme tarkasti testautamme niitä vielä omalla pienellä testiryhmällämme, joka koostuu nikkelille herkistyneistä ja allergisoituneista testihenkilöistä. Iloksemme olemme saaneet erittäin hyvää palautetta korvakorujen soveltuvuudesta testiryhmässämme.

Mikä toiminnassamme on vastuullista:

 Hei jos luet tätä niin osion päivitys on kesken :)

 

 

Ekologinen vastuullisuus näkyy yrityksessämme mm. käytetyissä materiaaleissa sekä niiden kierrätettävyydessä. Osa tuotteistamme valmistetaan kotimaisesta FSC-sertifioidusta koivuvanerista, joka on materiaalina kestävä ja ajaton. Vanerin toimittajina toimivat Koskisen sekä Hollolan Viilu ja Laminaatti. Korvakoruissa käytetyt metalliosat ovat Suomessa testattuja, Nikkelidirektiivin täyttäviä korunosia. Lue lisää käyttämistämme materiaaleista kohdasta Tietoa materiaaleista.

Pakkausmateriaalina hyödynnämme paljon mm. kotitaloudesta ylijäävää paperia ja kartonkia, joka soveltuu esimerkiksi tuotteiden suojaamiseen kuljetuksen ajaksi.

 

Nikkeli:

Tietoa materiaaleista.